branches

Ledverlichting kan overal worden toegepast. Een Iedlamp kan tot maar Iiefst 50 keer Ianger meegaan dan de gemiddelde gloeilamp. Dat scheelt veel kosten en inspanning voor het vervangen van de Iampen. Ledlampen bevatten geen kwik, in tegenstelling tot TL-buizen en spaarlampen. Ook geven ze geen ultraviolette of infrarode straling af. Dit maakt led geschikt voor gebruik in de voedings- en textielindustrie. Lees hieronder wat ledverlichting nog meer aan voordelen oplevert voor mens én dier.

scholen

Ledverlichting in onderwijsinstellingen kan verrassende effecten hebben op humeur en motivatie en zelfs op de prestaties van Ieerlingen.

 • Leerlingen krijgen meer waardering voor de leeromgeving
 • Motivatie neemt toe bij gebruik van dynamische verlichting
 • Met name kinderen voelen zich opgewekter bij de instelling Rust (18%) en Energie (27%)
 • Bij de instelling Rust zijn kinderen 19% sneller in het oplossen van gezamenlijke puzzeltaken
 • Bij de instelling Energie praten kinderen 95% meer met elkaar tijdens het oplossen van puzzels
 • Leerlingen scoren met het dynamische lichtsysteem gemiddeld 18% hoger op een concentratietest

bedrijven

In kantoren, werkplaatsen en fabrieken heeft goede verlichting veel invloed op de medewerkers. Als aan de biologische en visuele  lichtbehoeften van de mens kan worden voldaan, dan Ievert dat opmerkelijke voordelen op.

 • Meer motivatie en productiviteit
 • Grotere alertheid en zichtbaarheid
 • Kwaliteitsverlichting stimuleert gezondheid en welzijn

Een bewolkte winterdag levert gemiddeld tussen 1000 en 2000 lux op. Vaak heeft binnenverlichting een waarde tussen 300 en 500 lux. De hoeveelheid Iicht die mensen absorberen in het najaar en in de wintermaanden is vaak te laag. Niet zo gek dus, dat veel mensen zich in die periode minder energiek en opgewekt voelen dan in het voorjaar en in de zomer.

Uit onderzoek is gebleken dat kantoren niet voldoen aan de huidige Iichtnormen (NEN 12464-1). De lichtbronnen (tl-buizen) worden pas na een aantal jaren vervangen terwijl dit standaard om de twee jaar zou moeten gebeuren. De Iuxwaarde bij tl-verlichting neemt relatief snel af.

zorgsector

Ledverlichting levert een hoge verlichtingskwaliteit op. In de zorgsector kan dit een waardevolle, positieve uitwerking hebben op patiënten.

 • Als mensen worden blootgeteld aan hoge lichthoeveelheden (1000 lux) nemen de alertheid en vitaliteit toe, evenals objectieve prestaties en fysiologische opwinding
 • Onze biologische klok kan worden verschoven onder invloed van Iicht
 • Het slaapwaakritme kan worden beïnvloed en daarmee de alertheid en prestaties
 • Onderzoek op mensen met dementie toont aan dat bij een paar uur per dag omgevingslicht met waarden hoger dan 1000 Iux en een kleurtemperatuur van 6500 K, rusteloosheid overdag kan verkleinen en het slaapwaakritme kan stabiliseren

agrarische sector en veehouderij

Ledverlichting levert interessante bedrijfsvoordelen op in de agrarische sector. In de veehouderij kan het gebruik van Iedlampen bovendien een positieve uitwerking hebben op de productie van het vee.

 • Tussen de 50% en 75% besparing op stroomkosten voor verlichting
 • Tot 10 maal langere levensduur van de verlichting
 • Snelle terugverdientermijn
Rundvee

Licht beïnvloedt de hormoonhuishouding van de koe. Door rundvee bloot te stellen aan daglengten van 16 tot 18 uur van tenminste 120-200 lux en 6-8 uur in het donker, treden een aantal veranderingen op in dierprestaties. Zo kan jongvee een versnelde groei doormaken, komt melkvee na afkalven sneller in oestrus en stijgt de melkproductie met 6% tot 15%. Door rood licht in de stal te hangen, hebben de koeien het gevoel dat het duister is. De veehouder kan daarentegen prima zijn vee controleren.

Varkens

Bij goede verlichting kunnen ziektes makkelijker worden opgemerkt en in een goed verlichte stal is het prettiger werken. Bovendien moeten varkensstallen aan bepaalde wettelijke verplichtingen voldoen: 40 lux Iicht gedurende 8 uur per dag.

Pluimvee

Goede verlichting heeft positieve gevolgen voor pluimvee. De daglengte en de Iichtsterkte beinvloeden de productie en het voerverbruik. Daarnaast is goede verlichting één van de manieren om pikkerij en kannibalisme in bedwang te houden. Bovendien zorgt een juiste Iichtverdeling voor het beperken van buitennesteieren.